8878_WEB

 

Sortspætte: Midtjylland

Havørne:  Nationalpark Thy

Fiskehejre: Frederiksberg have 

 Måger: Hanstholm Havn